Pomagają nam

Polecamy

Partnerzy techniczniUzupełnienie infomacji o zmianach w Reaktywacji

WTWWP   mini

W ostatnich dniach stowarzyszenie Reaktywacji Tradycji Sportowych przeżyło falę zmian we władzach. Powołano nowy zarząd RTSu. Zmiany dotknęły również składu Komisji Rewizyjnej, a tym samym wpłynęły na zakres uczestnictwa przedstawicieli kibiców w działalności Reaktywacji.

 

Jak wszyscy zapewne wiemy dotychczas środowisko kibiców miało w gronie RTSu dwóch swoich reprezentantów: Przemka Olszowego oraz Rafała Markwanta. Ten ostatni z przyczyn formalno-prawnych już jakiś czas temu  złożył rezygnację z zasiadania w Komisji Rewizyjnej Reaktywacji. Mając świadomość tego jak ważnym elementem jest dla środowiska kibiców możliwość obserwowania pracy Klubu z poziomu uczestnika ww. Komisji środowisko OSK postanowiono dokonać roszad w składzie naszego przedstawicielstwa tak aby praca w Komisji jednego z naszych członków była stale możliwa. Ostatnie WZC Reaktywacji oraz decyzje jej Zarządu usankcjonowały te zmiany. Do grona członków zwyczajnych RTSu dołączył Tomasz Figlewicz zasilając również szeregi Komisji Rewizyjnej Reaktywacji. Stale członkiem zwyczajnym pozostaje Przemek Olszowy. Jednocześnie, i co warte podkreślenia, członkowie RTSu uznając ogromny wkład Rafała w działanie RTSu i na rzecz RTSu postanowili zaproponować mu pozostanie w gronie członków zwyczajnych Klubu. Rafał propozycję przyjął. Warty podkreślenia jest fakt, że poziom docenienia działań Rafała pozwolił nam na zwiększenie liczby przedstawicieli kibiców bez konieczności zwieszania obciążeń finansowych ponoszonych przez OSK z tytułu składki członkowskiej naszych przedstawicieli.

Ostatnie zmiany pokazały, że warto z bliska przyglądać się pracy Klubu, a w sytuacjach tego wymagających nieść wsparcie i wiedzy, i doświadczenia. Takie działania nie byłyby możliwe bez pomocy całego środowiska widzewskich kibiców ze szczególnym uwzględnieniem uczestników akcji WOWP. Ostatni czas nie był dla Widzewa łatwy. Zmiany jakie zaszły w Klubie, wybór nowego Zarządu, ale również te opisane powyżej, dają szansę na to, że będzie już tylko lepiej. Odpowiedzialność za losy Klubu obliguje do tego wszystkich jego kibiców.

Razem Tworzymy Siłę.

Copyright © 2007-2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców "Tylko Widzew".
Wszelkie prawa zastrzeżone.