Pomagają nam

Polecamy

Partnerzy techniczniStatut

PREAMBUŁA

My, Kibice łódzkiego Widzewa, w celu tworzenia doskonalszej społeczności, ugruntowania historii naszego Klubu, poszanowania jego tradycji oraz  umożliwienia budowy, dla nas samych i dla naszych potomków, jeszcze lepszego Widzewa ustanawiamy niniejsze zasady.

 1. Widzew Łódź to rozumiany przez ogół klub sportowy budowany w oparciu o ambitnie walczącą Drużynę Piłkarską, kierowany przez mądry Zarząd oraz wspierany przez swych wiernych Kibiców.
 2. Społeczność Widzewska to zjednoczona ze sobą zbiorowość ludzka wyznająca wspólne wartości oparte na historii i tradycji Widzewa Łódź. Społeczności ta służy zaspokajaniu potrzeb jej członków. Nie jest ona skierowana przeciwko komu lub czemukolwiek, a jej celem nadrzędnym jest praca realizowana dla dobra Widzewa.
 3. Drużyna, Zarząd i Kibice są równymi filarami Społeczności Widzewskiej, stanowią jej trwały i niepodważalny fundament.
 4. Społeczność Widzewska funkcjonuje w oparciu o wzajemny szacunek, zasady: otwartości i uczciwości. Wartościami nadrzędnymi Społeczności są historia i tradycja Widzewa Łódź.
 5. Kibice Widzewa są Strażnikami Widzewskości, pełnią rolę służebną wobec mądrze zarządzanej drużyny.
 6. Dla Społeczności Widzewskiej wartości podstawowe stanowią:
  a. ludzie, którzy pracowali i pracują na rzecz Widzewa,
  b. wierność klubowi i jego tradycji,
  c. „Widzewski charakter” rozumiany jako uczciwa i honorowa walka realizowana „po męsku i do końca”,
  d. otwartość na nowe idee i ludzi, gwarantująca stały rozwój społeczności widzewskiej,
  e. szacunek zarówno wobec członków Społeczności jak i innych ludzi.
 7. Do tradycji Społeczności Widzewskiej należą:
  a. Data 1910 roku jako data powstania klubu,
  b. Barwy – czerwono-biało-czerwone,
  c. Pełne emocji i napięcia mecze piłkarskie rozgrywane od pierwszej do ostatniej sekundy z pełnym zaangażowaniem piłkarzy przy nieustającym wsparciu Kibiców,
  d. „Zegar” jako trybuna gromadząca esencję fanatycznego dopingu.
 8. Członkiem Społeczności Widzewskiej może zostać każdy kto akceptuje powyższe zasady.

Pełna wersja statutu do pobrania.

Copyright © 2007-2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców "Tylko Widzew".
Wszelkie prawa zastrzeżone.