Pomagają nam

Polecamy

Partnerzy techniczniKlub "1910"

Klub 1910  Kat II

 

"Klub 1910" to forma grupowania i wyróżniania kibiców, którzy kierując swą bezinteresowną pomoc na konto akcji Wielkiej Orkiestry Widzewskiej Pomocy wspierają proces wsparcia finansowego klubu RTS Widzew Łódź. Działanie Klubu opiera się o następujące zasady:

 

 

 1. Członkiem Klubu 1910 może zostać każdy kto w sposób świadomy i dobrowolny wspiera Widzew regularną wpłatą miesięczną na konto bankowe akcji WOWP z zachowaniem zasad opisanych poniżej.
 2. Zaliczenie w poczet członków Klubu 1910 odbywa się w sposób automatyczny z chwilą stwierdzenia na rachunku bankowym akcji WOWP trzeciej, kolejnej wpłaty miesięcznej, przy jednoczesnym zachowaniu warunku, że minimalna kwota, którą należy wpłacać co miesiąc wynosi co najmniej 10zł.
 3. Wykreślenie z grona członków Klubu 1910 nastąpi automatycznie gdy:
  1. nie odnotowano wpłat w terminie trzech miesięcy od daty ostatniej wpłaty,
  2. kwoty odnotowanych trzech kolejnych, comiesięcznych wpłaty będą niższe niż 10zł każda,
  3. suma kwot trzech kolejnych comiesięcznych wpłat będzie niższa niż 30zł.

   Jednocześnie przez „kwotę wpłaty” rozumie się kwotę zarejestrowaną na koncie bankowym akcji WOWP, a "miesiącem wpłaty" jest miesiąc wynikający z daty rejestracji wpłaty na ww. koncie.
 4. Uaktualnienie listy członków Klubu 1910 następuje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym.
 5. Zarówno o wpisaniu w poczet członków Klubu 1910 jak i o ewentualnej konieczności wykreślenia z tego grona każdy z członków zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. Informacja będzie przekazywana tylko do tych członków, którzy przekazali informacje o swoim adresie e-mail do osób kierujący akcją WOWP.
 6.  W ramach obsługi akcji prowadzony jest licznik Klubu 1910. Stan licznika aktualizowany będzie w cyklach miesięcznych.
 7. W cyklach półrocznych członkom Klubu 1910 przyznawane będą wyróżnienia w postaci dedykowanych odznak z limitowanej serii Klubu 1910. Odznaki przyznawane będą w trzech kategoriach:
 • kategoria I dla osób i instytucji, które wsparły akcję WOWP kwotą co najmniej 10 000 zł
 • kategoria II dla osób i instytucji, które wsparły akcję WOWP kwotą z przedziału od 5 000 do 10 000 zł
 • kategoria III dla osób i instytucji, które wsparły akcję WOWP kwotą z przedziału od 1 000 do 5 000 zł

 

Oprócz wspomnianych powyżej odznak na oficjalnym forum kibiców powstała grupa „Klub 1910”, której nazwy członków wyróżniają się kolorem niebieskim. Powstanie grupy miało z jednej strony w sposób symboliczny wyróżnić osoby biorące aktywny udział w akcji WOWP, a z drugiej strony pokazać, że osoby te nie są osobami widmo. Kibiców wspierających regularnie Wielką Orkiestrę Widzewskiej Pomocy możemy spotkać w pracy, w szkole, na stadionie czy właśnie na forum podczas prowadzonych dyskusji.

 

Wszystkich dokonujących wpłat na rachunek bankowy akcji prosimy o kontakt z nami pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wykorzystanie funkcji kontakt umieszczonej na naszej stronie.

Powyższe zasady obowiązują od 1 września 2021 roku.

Copyright © 2007-2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców "Tylko Widzew".
Wszelkie prawa zastrzeżone.